Direct een advocaat nodig?
Bel vrijblijvend: 030 - 799 08 84
Home > Erfrecht
erfrecht akte

Erfrecht advocaat in Utrecht

Geconfronteerd met erfrecht?

Ons kantoor heeft naast haar expertise op het gebied van echtscheiding binnen het familierecht ook een specialisatie in erfrecht. Erfrecht heeft alles te maken met erven en testamenten, voor particulieren (kinderen en volwassenen) en ondernemers. Bent u onlangs geconfronteerd met een sterfgeval in de familie en bent u erfgenaam? En weet u niet wat er nu van u verwacht wordt? Wij helpen u op weg. Hieronder staat een stappenplan opgesteld die aangeeft wat u moet doen als iemand overleden is. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met onze erfrecht advocaat n de regio Utrecht.

Stap 1: Testament en erfgenamen

Een erfenis kan pas afgehandeld worden als u weet wie de erfgenamen zijn. Die worden aangewezen in het testament en zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. U kunt bij het Centraal Testamentenregister informeren door welke notaris het testament is gemaakt.

Stap 2: Volmacht

Als er veel erfgenamen zijn moeten deze ook alles samen regelen. Dat is helemaal niet handig en daarom is het gebruikelijk dat er één erfgenaam aangewezen wordt die een volmacht krijgt om de erfenis af te handelen.

Stap 3: Verklaring van Erfrecht

De bank blokkeert de rekening van degene die is overleden. Om deze blokkering op te heffen kunt u een verklaring van erfrecht laten opmaken door een notaris.

Stap 4: Abonnementen

Een overledene heeft meestal wel een aantal abonnementen lopen. Denk aan een abonnement op een sportschool, leesmap of krant. Deze moeten worden opgezegd.

Stap 5: Inboedel

Erfgenamen van de overledene moeten de inboedel verdelen of verkopen. Het is raadzaam om hier goede afspraken over te maken waar iedereen achter staat, want deze verdeling kan soms flinke problemen opleveren.

Stap 6: Woning

Woonde de overledene in een huurwoning? Dan moet de huur worden opgezegd en het huis weer in oorspronkelijke staat worden opgeleverd. Bij een koopwoning zijn er twee mogelijkheden: of u verkoopt het huis, of één van de erfgenamen koopt de andere erfgenamen uit en gaat er zelf wonen.

Stap 7: Belastingen

Tot het moment van overlijden moet er belasting worden betaald over het inkomen van de overleden persoon in het lopende jaar. U krijgt hiervoor een aangifteformulier van de belastingdienst, net als voor de belasting die u over uw erfenis moet betalen.

Stap 8: Geld

Nadat alle rekeningen zijn betaald kan het overige bedrag verdeeld worden onder de erfgenamen. Dit doet de erfgenaam die volmacht heeft gekregen. Als alle erfgenamen akkoord gaan met deze verdeling kan het geld worden uitbetaald en kan de rekening van de overledene worden opgeheven.

Meer weten over erfrecht? Bel meteen naar 030 - 799 08 84 of vul het contactformulier in.

Menu